"Inspired by Tuke" Евгений Зельман, 2017
«Inspired bu Tuke» Евгений Зельман, 2017
20.10.2017
"Тройка червей" Евгений Зельман, 2017, бумага, карандаш, 20 см х 29 см
«Тройка червей» Евгений Зельман
07.09.2017

«Рыбхоз» Евгений Зельман

"Рыбхоз" Евгений Зельман

"Рыбхоз" Евгений Зельман, 2017, бумага, карандаш, 29 см х 42 см

«Рыбхоз» Евгений Зельман, 2017, бумага, карандаш, 29 см х 42 см