"St. Alexander's Church" Eugen Zelman
“St. Alexander’s Church” Eugen Zelman
19.12.2016
"Alushta, hotel "Yaly-Bakhcha"" Eugen Zelman
“Alushta, hotel “Yaly-Bakhcha”” Eugen Zelman
19.12.2016

“TSUM department store” Eugen Zelman

"TSUM department store" Eugen Zelman

"TSUM department store", Eugen Zelman, 2013, pencil on paper, 20 cm x 28 cm

“TSUM department store”, Eugen Zelman, 2013, pencil on paper, 20 cm x 28 cm